Công Ty CP NATIONAL BETON

Trụ sở chính: 178 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng 2: 122 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

T: (028) 36366871  –  M: 0913 95 86 39  – 

E: admin01@national-beton.com