TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tuổi: 30 -50

Giới tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm trở lên

Địa chỉ làm việc: 178 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận

Mức lương : Thương lượng

Mô tả công việc

* Nhiệm vụ chính:

– Chịu trách nhiệm thực hiện công tác kế toán tổng hợp.

+ Lập bảng tính giá thành sản phẩm tại thời điểm kết chuyển giá vốn.

+ Kiểm tra, tổng hợp, xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán thành phần.

+ Kiểm tra việc hạch toán, định khoản kế toán và nội dung ghi nhận của các chứng từ kế toán trong sổ sách kế toán so với chứng từ gốc.

+ Ghi sổ Nhật ký chung, lên số tổng hợp các tài khoản; đối chiếu kiểm tra Nhật ký chung với các sổ luân chuyển, bảng kê, bảng phân bổ, các chứng từ có liên quan; kiểm tra các báo cáo chi tiết và tổng hợp trước khi trình ký và gửi đi.

+ Cập nhật thông tin bảng lương và lập phiếu kế toán hạch toán tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn hàng tháng.

+ Theo dõi, tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh nhằm mục đích tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm một cách chính xác và hợp lý.

+ Theo dõi, cập nhật thông tin theo hợp đồng và trích trước chi phí phải trả; trích lập các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật.

+ Theo dõi, tập hợp doanh thu – chi phí, xác định, kiểm tra chi phí hợp lý hợp lệ và lập bảng kê chi phí không được trừ theo quy định của pháp luật.

+ Kiểm tra, theo dõi tình hình, lập báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty.

+ Kiểm soát, hỗ trợ các phần hành kế toán lập dữ liệu viết hóa đơn đầu ra cho khách hàng.

+ Cung cấp số liệu, thông tin và tham mưu cho Kế toán trưởng để làm cơ sở phân tích tình hình tài chính của Công ty.

+ Lập báo cáo tờ khai tạm tính hằng tháng ,quý và tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp hằng năm.

+ Liên hệ với các cơ quan Thuế, Thống kê để nộp báo cáo theo quy định hiện hành.

+ Theo dõi, đối chiếu tình trạng nộp và nợ thuế, liên hệ xác nhận số liệu với cơ quan thuế.

+ Tham gia làm việc, cung cấp số liệu với các đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thuế, đoàn quyết toán thuế, kiểm toán nhà nước và các đoàn kiểm tra khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận kế toán.

+ Giám sát, báo cáo tình hình thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu của Phòng Tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước về chế độ kế toán thống kê và hệ thống quản trị của Công ty.

+ Lập các báo cáo nhanh theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

+ Tập hợp số liệu kế toán và lập các báo cáo tài chính kế toán, báo cáo thống kê định kỳ: tháng, quý, 06 tháng, năm theo quy định của Nhà nước,

+ Hằng tháng thực hiện việc phân bổ, lập phiếu ghi sổ và hạch toán kế toán bút toán phân bổ công cụ – dụng cụ.

+ Đối chiếu số dư trên bảng theo dõi với số dư tài khoản sổ cái.

+ Tìm hiểu, cập nhật và ghi chú các quy định pháp luật liên quan đến việc xác định giá trị tăng giảm và trích khấu hao Tài sản cố định.

– Hướng dẫn, hỗ trợ công việc của các kế toán phần hành khác trong Phòng khi có yêu cầu.

– Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên.

– Thường xuyên liên hệ với cơ quan thuế để nắm bắt các thông tin mới, các thay đổi về chế độ chính sách của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế nhằm áp dụng tại Công ty, bảo đảm thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

– Làm việc với các Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

– Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Kế toán trưởng

* Nhiệm vụ khác:

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

– Tham mưu, góp ý cho cấp trên và Ban lãnh đạo Công ty về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

– Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.

– Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

– Có kiến thức am hiểu pháp luật về thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán

– Có kiến thức về thuế, hóa đơn

– Anh văn giao tiếp khá, sử dụng tốt anh văn chuyên ngành.

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, và các phần mềm liên quan.

– Khả năng kiểm tra, giám sát, phân tích, báo cáo

– Khả năng xử lý tình huống, thu nhập và xử lý thông tin.

– Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.

– Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận và có trách nhiệm.

– Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.

– Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

– Công bằng và trung thực.

– Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.

– Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm

– Hòa nhập được với đặc điểm văn hóa của Công ty.

– Ưu tiên đã từng làm việc Công ty cùng ngành sản xuất Bê tông.

Liên hệ Phòng Nhân Sự

Địa chỉ: 178 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Email: tuyendung@sggs.vn

national beton NATIONAL BETON

 

x11 NATIONAL BETON

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ NATIONAL BETON